0 رای
0 پاسخ
2k نمایش ها
رعایت شرایط ناشتایی برای انجام برخی از آزمایشها مانند آزمایش قند خون ناشتا، تست تحمل گلوکز، انسول...
نمایش 1 نتیجه